ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Διεθνών Εμπορικών Σημάτων

Το σύνολο των εγγεγραμμένων διεθνών εμπορικών σημάτων, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων καθώς και τον συνολικό αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων ανά κλάση, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2018. Συνολικά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων διεθνών εμπορικών σημάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 14.000 κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο που αντιστοιχεί σε 210% αύξηση. Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων διεθνών εμπορικών σημάτων ανά κλάση έχει αυξηθεί κατά περίπου 35.000 κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο που αντιστοιχεί σε 216% αύξηση.

go to top