ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Καταχώριση Μεταφράσεων Ευρωπαικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Ο αριθμός νέων καταχωρίσεων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό νέων καταχωρίσεων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των νέων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου, κυμαίνεται από περίπου 1.100 (κατά το έτος 2014) μέχρι 1.875 (κατά το έτος 2006), ενώ ο μέσος όρος των νέων καταχωρίσεων κατά την εν λόγω περίοδο αντιστοιχεί στις 1.400 περίπου.

go to top