ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Εθνικών Βιομηχανικών Σχεδίων

Ο αριθμός νέων εγγραφών εθνικών βιομηχανικών σχεδίων αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό νέων εγγραφών στο Μητρώο εθνικών βιομηχανικών σχεδίων του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, , κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι, ο μέσος όρος των νέων εγγραφών εθνικών βιομηχανικών σχεδίων που εγγράφηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου αντιστοιχεί στις 22 περίπου.

go to top