ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Στατιστικές

Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/1/21

Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 και αφορά στα ακόλουθα:   

  • Εγγραφή εθνικών εμπορικών σημάτων
  • Εγγραφή διεθνών εμπορικών σημάτων
  • Εγγραφή εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Καταχώριση μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Εγγραφή βιομηχανικών σχεδίων

Σημειώνεται ότι, η διαφορά στον αριθμό των αιτήσεων για εγγραφή εθνικών εμπορικών σημάτων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του συστήματος πολυκλασσικής ταξινόμησης. 

go to top