ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Στατιστικές

Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το έτος 2019

Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019 και αφορά στα ακόλουθα:

  • εγγραφή εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας•
  • καταχώριση μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας•
  • εγγραφή βιομηχανικών σχεδίων•
  • εγγραφή εθνικών εμπορικών σημάτων•
  • εγγραφή διεθνών εμπορικών σημάτων.
go to top