ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Ανανέωσεις Βιομηχανικών Σχεδίων

Ο αριθμός αιτήσεων αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό αιτήσεων ανανέωσης των βιομηχανικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι, ο μέσος όρος των αιτήσεων ανανέωσης βιομηχανικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου αντιστοιχεί στις 22 περίπου.

go to top