ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Εγγραφή Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Ο αριθμός νέων αιτήσεων αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό νέων αιτήσεων για εγγραφή εθνικών διπλωμάτων ευρεστιεχνίας στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι, ο μέσος όρος των αιτήσεων για εγγραφή εθνικών διπλωμάτων ευρεστιεχνίας που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της απεικονιζόμενης περιόδου ανέρχεται στις 11.

go to top