ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Στατιστικές  icon

Στατιστικές

Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το έτος 2019 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων αναφορικά με την εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.  περισσότερα
Ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το έτος 2019 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων αναφορικά με την ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Μεταφράσεων Ευρωπαικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Μεταφράσεων Αξιώσεων Ευρωπαικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταφράσεων αξιώσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μεταφράσεων αξιώσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εθνικών Εμπορικών Σημάτων photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων εθνικών εμπορικών σημάτων, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό εθνικών εμπορικών σημάτων που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Διεθνών Εμπορικών Σημάτων photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων διεθνών εμπορικών σημάτων, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων καθώς και το συνολικό αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων ανά κλάση, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο Ευρωπαϊκών Αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που Διαβιβάστηκαν photo
Το σύνολο των ευρωπαϊκών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διαβιβάστηκαν , αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό αιτήσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είχαν υποβληθεί στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Σύνολο  Διεθνών Αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που Διαβιβάστηκαν photo
Το σύνολο των διεθνών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διαβιβάστηκαν , αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό αιτήσεων διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είχαν υποβληθεί στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και διαβιβαστεί στο Παγκόσμιο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) , στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top