ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Στατιστικές  icon

Στατιστικές

Ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/7/20 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/7/20 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Σύνολο εγγεγραμμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/7/20 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά τις 31 Ιουλίου 2020.  περισσότερα
Ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Οι πιο πάνω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.  περισσότερα
Σύνολο εγγεγραμμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, στο τέλος έκαστου μήνα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2020.  περισσότερα
Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το έτος 2019 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων αναφορικά με την εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.  περισσότερα
Ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το έτος 2019 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων αναφορικά με την ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.  περισσότερα
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας photo
Το σύνολο των εγγεγραμμένων εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top