ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονιστική Διοικητική Πράξη
No.: Κ.Δ.Π. 11/2018
Λεπτομέρειες

Τα Περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Λεπτομέρειες Αιτήσεων) Διατάγματα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα έντυπα που υποβάλλονται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για την καταχώρηση, ανανέωση και διαχείριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα Περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Λεπτομέρειες Αιτήσεων) Διατάγματα 2003 και 2017 παρατίθενται.

go to top