ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 59/1976
Λεπτομέρειες

Ο περί τoυ Δικαιώματoς Πvευματικής Iδιoκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμoς θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο περί Δικαιώματoς Πvευματικής Iδιoκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμο

 

go to top