ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 65(I)/2017
Λεπτομέρειες

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και από τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο Νόμο

go to top