ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 5(I)/2002
Λεπτομέρειες

Ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο περί Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμο

 

go to top