ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 4(I)/2002
Λεπτομέρειες

Ο περί της Νομικής προστασίας των Βιομηχανικών σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την καταχώρηση και προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον περί της Νομικής προστασίας των Βιομηχανικών σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο

go to top