ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 268
Λεπτομέρειες

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή, διαχείριση και προστασία των εμπορικών σημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο 

go to top