ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: ΚΔΠ 75/2002
Λεπτομέρειες

Οι περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί ρυθμίζουν τα καταβλητέα τέλη στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας για καταχώριση τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, δημοσιεύσεως και έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων.

Οι περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002 παρατίθενται.

go to top