ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 16(I)/1998 ΚΔΠ
Λεπτομέρειες

Οι περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται, τα έντυπα που υποβάλλονται και τα τέλη που καταβάλλονται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για την καταχώρηση, ανανέωση και διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1999 και οι τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2000 παρατίθενται.

go to top