ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: ΕΚ.469/2009
Λεπτομέρειες

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 προνοεί για την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους χορήγησης του πιστοποιητικού, τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού, τα αποτελέσματα του πιστοποιητικού και συναφείς διαδικασίες (όπως πχ ανανέωση και λήξη του πιστοποιητικού κλπ).

Σχετικές πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται και στην εθνική νομοθεσία και Κανονισμούς για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ο εν λόγω Κανονισμός ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατίθεται.

go to top