ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: ΕK 6/2002
Λεπτομέρειες

Ο Κανονισμός (ΕK) 6/2002 ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις προϋποθέσεις για την καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανανέωση, διατήρηση και προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των προϋποθέσεων για την προστασία μη καταχωρισμένων βιομηχανικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (unregistered EU designs).

Ο εν λόγω Κανονισμός ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατίθεται.

go to top