ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 268
Λεπτομέρειες

Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα έντυπα που υποβάλλονται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για την εγγραφή, ανανέωση και διαχείριση εμπορικών σημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επίσης και τα έντυπα και τις διαδικασίες υποβολής ενστάσεων στην εγγραφή εμπορικού σήματος, αιτήσεων ακύρωσης εμπορικού σήματος και αιτήσεων για διόρθωση του Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.

Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 1951 μέχρι 2015 ως έχουν ενοποιηθεί από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας παρατίθενται.

go to top