ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 16(I)/1998
Λεπτομέρειες

Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμος θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή, διαχείριση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο

go to top