ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για μεταστέγαση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (εφεξής Τμήμα ή ΤΕΕΕΠ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και, Βιομηχανίας ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτήριο εντός των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος και συγκεκριμένα του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και να υποβληθεί σε ένα (1) αντίγραφο σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη», και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην οδό Ανδρέα Αραούζου 6, Τ.Κ. 1421, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ.

Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτονται τα πιο κάτω σχετικά έγγραφα:
(α) Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος,
(β) Ενοικιαστήριο Έγγραφο,
(γ) Πρότυπο Έγγραφο Κριτηρίων Αξιολόγησης έκαστου προσφοροδότη,
(δ) Παράρτημα 1: Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων εμβαδών γραφειακών και άλλων χώρων,
(ε) Παράρτημα 2: Ελάχιστες Απαιτήσεις Κυβερνητικών Υπηρεσιών.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως καλέσετε στα τηλέφωνα 22867293 και 22867175, σε εργάσιμες ώρες της δημόσιας υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020,ώρα 12:00 μ.μ.

go to top