ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει ότι το σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Σημάτων προσφέρει από σήμερα την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των πιο κάτω αιτήσεων:

 1. ΕΣ01 - Αίτηση Προκαταρκτικής Γνώμης
 2. ΕΣ02 - Αίτηση για Εγγραφή Σήματος
 3. ΕΣ03 - Τροποποίηση Ταξινόμησης
 4. ΕΣ04 - Απάντηση σε Αντιρρήσεις Γραφείου
 5. ΕΣ05 - Αίτηση για Περάτωση Διαδικασιών (Ένστασης, Έκπτωσης, Ακυρότητας)
 6. ΕΣ06 - Δήλωση Περιορισμού Προϊόντων K Υπηρεσιών
 7. ΕΣ09 - Αίτηση για Διόρθωση Προφανών Λαθών
 8. ΕΣ11 - Αίτηση για Παράταση Προθεσμίας Αναστολή Διαδικασίας (Διαδικασία Εγγραφής)
 9. ΕΣ11 - Αίτηση για Παράταση Προθεσμίας Αναστολή Διαδικασίας (Διαδικασίες Ένστασης, Έκπτωσης, Ακυρότητας)
 10. ΕΣ12 - Αίτηση Επαναφοράς στην Πρότερα Κατάσταση
 11. ΕΣ14 - Έντυπο Ένστασης
 12. ΕΣ15 - Κοινοποίηση Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς
 13. ΕΣ16 - Τεκμηρίωση Ένστασης / Αίτησης για Κήρυξη Ακυρότητας
 14. ΕΣ17 - Παρατηρήσεις Καθ’ου Η Ένσταση / Αίτηση Ακυρότητας
 15. ΕΣ18 - Αίτημα για Απόδειξη Χρήσης
 16. ΕΣ19 - Παρατηρήσεις Ενιστάμενου / Αιτούντα την Ακυρότητα
 17. ΕΣ20 - Αίτηση για Πρόσθετες Παρατηρήσεις
 18. ΕΣ21 - Αίτηση για Ακρόαση (Ένστασης, Έκπτωσης, Ακυρότητας)
 19. ΕΣ22 - Αίτηση Παραίτησης
 20. ΕΣ23 - Αίτηση για Κήρυξη Έκπτωσης
 21. ΕΣ24 - Τεκμηρίωση της Έκπτωσης
 22. ΕΣ25 - Παρατηρήσεις Καθ’ου Η Έκπτωση
 23. ΕΣ26 - Παρατηρήσεις Αιτούντα την Έκπτωση
 24. ΕΣ27 - Αίτηση για Κήρυξη Ακυρότητας
 25. ΕΣ28 - Τεκμηρίωση της Ακυρότητας

08/10/2020

 

go to top