ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Υποβολή εγγράφων στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει τα πιο κάτω:

  1. Το Ταμείο του Τμήματος λειτουργεί κάθε εργάσιμη ημέρα από 9πμ μέχρι 11πμ και δέχεται καταχωρήσεις εγγράφων και πληρωμές με επιταγές.
  2. Αποδείξεις για ποσά που πληρώνονται με επιταγές εκδίδονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ημέρα καταχώρησης.
  3. 'Oπου είναι αδύνατη η καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων ή πληρεξουσίων τα έγγραφα καταχωρούνται εντός της προθεσμίας που προνοείται από τον Νόμο. Τα πληρεξούσια και ένορκες δηλώσεις θα καταχωρηθούν μετά το τέλος της περιόδου έκτακτης ανάγκης.
  4. ΄Οπου για λόγους σχετιζόμενους με την περίοδο έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος τα έγγραφα καταχωρούνται με γραπτό αίτημα για παράταση της προθεσμίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
26/03/2020

go to top