ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Τροποποιητικός Νόμος και oι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι ο Νόμος που Τροποποιεί τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο N.63(Ι)/2020 και οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 259/2020 έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12/06/2020 και 16/06/2020 αντίστοιχα . Ο εν λόγω Τροποποιητικός Νόμος και οι εν λόγω Κανονισμοί παρατίθενται πιο κάτω.

Τα νέα έντυπα και κατάλογος με τα νέα τέλη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην ενότητα της βάσης πληροφοριών έντυπα και τέλη.

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών θα αποδέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις στο σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρίσεων εμπορικών σημάτων καθώς και έγγραφες αιτήσεις στο ταμείο βάση του πιο πάνω Νόμου και Κανονισμών από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

go to top