ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Νέα περί Εμπορικών Σημάτων Νομοθεσία

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων η νέα Νομοθεσία περί Εμπορικών Σημάτων, που μεταξύ άλλων, εναρμονίζει τον Κυπριακό Νόμο με την Οδηγία ΕΕ 2015/2436.

Με την νέα νομοθεσία γίνεται ριζική αναθεώρηση του συστήματος εγγραφής και προστασίας των Εμπορικών Σημάτων, απλοποιούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες και εισάγονται καινοτομίες. Μεταξύ άλλων η νέα νομοθεσία προνοεί για:

  1. Νέα διαδικασία εξέτασης, έγκρισης και εγγραφής Εμπορικού Σήματος.
  2. Δυνατότητα πολυκλασικής αίτησης.
  3. Νέα είδη σημάτων, όπως σήματα θέσης, σήματα μοτίβου, χρωματικά σήματα, ηχητικά σήματα, σήματα κίνησης και ολογραφικά σήματα.
  4. Αύξηση της διάρκειας ζωής του Εμπορικού Σήματος, από τα 7 στα 10 χρόνια.
  5. Ενιαίο τέλος για ολόκληρη την διαδικασία εγγραφής.
  6. Εισαγωγή του φιλικού διακανονισμού στην διαδικασία ένστασης.
  7. Κατάργηση της ένορκης δήλωσης και αντικατάστασή της με Υπεύθυνη Δήλωση.
  8. Απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης του σήματος.
  9. Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ελλειπόντων εντύπων, ή αποδεικτικών στοιχείων, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, διασφαλίζοντας την νομιμότητα της πράξης, έχοντας ως αποδεικτικά στοιχεία την ημερομηνία και ώρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Στην νέα ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών θα αναρτηθούν ενημερωτικά κείμενα και βίντεο που έχουν προετοιμαστεί προς διευκόλυνση του κοινού.

Οι αιτήσεις για Εμπορικά Σήματα, εκτός από τον κλασσικό τρόπο καταχώρησης στα ταμεία, θα μπορούν να καταχωρούνται και ηλεκτρονικά.
Όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής Εμπορικού Σήματος είναι συνδεδεμένες με την κεντρική πύλη "Αριάδνη" και οι πληρωμές θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

go to top