ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Νέα Έντυπα Εμπορικών Σημάτων

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι μετά από διοικητική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κλάδου 3 νέα έντυπα για χρήση σε σχέση με Εμπορικά Σήματα.

 1.  Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»

  Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έντυπο αυτό στις περιπτώσεις αιτήσεων για παράταση προθεσμίας αναστολής διαδικασίας ένστασης, έκπτωσης και ακυρότητας.

  Το έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 2. Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»

  Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έντυπο αυτό στις περιπτώσεις διαδικασιών όπου δεν υπάρχει δήλωση πάνω στην αίτηση για διορισμό αντιπροσώπου/ειδικού πληρεξούσιου..

  Το έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 3. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ»

  Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συμπληρωματικό αυτό φύλλο και να το υποβάλουν ταυτόχρονα με την κατάθεση των έντυπα Ε.Σ.8 ή Ε.Σ. 10 ως βοηθητικό εργαλείο για τον ακριβή υπολογισμό τελών που απαιτούνται. Η υποβολή του φύλλου δεν είναι υποχρεωτική.

  Το συμπληρωματικό φύλλο βρίσκεται στους ακόλουθους συνδέσμους: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ

go to top