ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Καταχώριση πρώτων αιτήσεων για εγγραφή Ηχητικού Σήματος

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι έχουν καταχωρηθεί οι πρώτες αιτήσεις για εγγραφή Ηχητικού Σήματος το οποίο είναι ένα εκ των νέων ειδών Εμπορικών Σημάτων που προνοεί ο περί Εμπορικών Σημάτων Τροποποιητικό Νόμος του 2020 (N. 63(I)/2020) και οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 259/2020).

Πρόκειται για αιτήσεις εγγραφής Ηχητικού Σήματος στην Κλάση 36 (Ασφαλιστικές υπηρεσίες) από γνωστή εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών τα οποία αναπαρίστανται μέσω αρχείων ήχου mp4 που αναπαράγουν τον ήχο.

Τα νέα είδη Εμπορικών Σημάτων βάση της νομοθεσίας είναι τα σήματα θέσης, σήματα μοτίβου, χρωματικά σήματα, ηχητικά σήματα, σήματα κίνησης, οπτικοακουστικά σήματα και ολογραφικά σήματα.

go to top