ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Καταχώριση πρώτης αίτησης για εγγραφή Χρωματικού Σήματος

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι έχει καταχωρηθεί η πρώτη αίτηση για εγγραφή Χρωματικού Σήματος το οποίο είναι ένα εκ των νέων ειδών Εμπορικών Σημάτων που προνοεί ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος (Κεφ.268) και οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.

Πρόκειται για πολυκλασική αίτηση εγγραφής Χρωματικού Σήματος στις Κλάσεις 35 (Διαφήμιση, Διοίκηση επιχειρήσεων, Διαχείριση επιχειρήσεων, Εργασίες γραφείου), 38 (Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών) και 41 (Εκπαίδευση, Επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση), Ψυχαγωγία, Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες) το οποίο συνίσταται αποκλειστικά από ένα μοναδικό χρώμα χωρίς περιγράμματα με ένδειξη αναφοράς στον αναγνωρισμένο χρωματικό κωδικό RGB.

Τα νέα είδη Εμπορικών Σημάτων βάση της νομοθεσίας είναι τα σήματα θέσης, σήματα μοτίβου, χρωματικά σήματα, ηχητικά σήματα, σήματα κίνησης και ολογραφικά σήματα.

go to top