ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Διακοπή συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης εμπορικών σημάτων – αναβάθμιση συστήματος

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στα πλαίσια της προσπάθειάς του για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23/12/2021 από 08:00 πμ – 10:00 πμ το σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εμπορικών Σημάτων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης.

Η αναβάθμιση του Συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταχώρησης των πιο κάτω αιτήσεων ηλεκτρονικών αιτήσεων από το κοινό:

  • ΕΣ03 - Τροποποίηση Ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών
  • ΕΣ04 - Απάντηση σε Αντιρρήσεις Γραφείου
  • ΕΣ05 - Αίτηση για περάτωση διαδικασιών
  • ΕΣ06 - Δήλωση περιορισμού Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • ΕΣ09 - Αίτηση για διόρθωση προφανών λαθών στη δημοσίευση
  • ΕΣ11 - Αίτηση για Παράταση Προθεσμίας Αναστολή Διαδικασίας (Διαδικασία Εγγραφής)
  • Προσθήκη εντύπου «Υπεύθυνης Δήλωσης»

Με την αναβάθμιση οι χρήστες θα έχουν επίσης πρόσβαση στο Ιστορικό Πληρωμών τους.

go to top