ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Εναρμόνιση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 (59/1976)

Δημόσια Διαβούλευση: Εναρμόνιση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 (59/1976) με τις οδηγίες (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει αναλάβει την εναρμόνιση του Νόμου περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμου του 1976 (59/1976), ως το καθ’ ύλη αρμόδιο.

Οι οδηγίες αφορούν:

  1. Την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
  2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ενιαία ψηφιακή αγορά.

Για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, έχει ετοιμαστεί προσχέδιο τροποποίησης του πιο πάνω νόμου , το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών www.pio.gov.cy.

Παρακαλείσθε για οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί του προσχεδίου της Τροποποίησης του Νόμου, όπως υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση markspat@drcor.meci.gov.cy όχι αργότερα από την Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020.

 

Λευκωσία, 07 Οκτωβρίου 2020

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη

go to top