ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Νέα

Δημοσίευση Εμπορικών Σημάτων στην Ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι οι δημοσιεύσεις Εμπορικών Σημάτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 58 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου (ΚΕΦ.268). Σήμερα, 07/06/2021, έχει αναρτηθεί η πρώτη δημοσίευση του έτους 2021. Οποιαδήποτε χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στην νομοθεσία σε σχέση με δημοσιεύσεις Εμπορικών Σημάτων αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Δημοσιεύσεις Εμπορικών Σημάτων που δεν προκύπτουν από τον περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 (Ν.63(Ι)/2020) θα εξακολουθούν να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

go to top