ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων

Ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η καταχώριση εντύπων εγγεγραμμένου οργανισμού διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων, προϋποθέτει την ενεργοποίηση του προφίλ του χρήστη στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο:

  • δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) ∙
  • Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) ∙
  • Συνεταιρισμοί Δικηγόρων ∙ ή
  • εξουσιοδοτημένοι χρήστες των προαναφερθέντων δικηγορικών οργανισμών.

Για την εγγραφή/ενεργοποίηση του προφίλ απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων στοιχείων στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

Σε περίπτωση δικηγόρου (φυσικού προσώπου) και αυτοεργοδοτούμενου:

Σε περίπτωση δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) ή Συνεταιρισμού Δικηγόρων, για την εγγραφή/ενεργοποίηση προφίλ απαιτείται:

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου χρήστης Νομικού Προσώπου (με επιπρόσθετο κωδικό πρόσβαση από αυτόν του νομικού προσώπου), για την εγγραφή/ενεργοποίηση προφίλ απαιτείται:

Μετατροπή δεδομένων υφιστάμενου εξωτερικού χρήστη στο σύστημα
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει / τροποποιηθεί κάποια από τα στοιχεία του χρήστη που έχει δηλώσει κατά το στάδιο της εγγραφής του στο σύστημα, π.χ. αλλαγή στο όνομα, στη διεύθυνση αλληλογραφίας, στον αριθμό τηλεφώνου κ.τ.λ., θα πρέπει να κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή αμέσως στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο ΔιανοητικήςΙδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα) χρησιμοποιώντας την “Αίτηση για Μετατροπή Δεδομένων Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων”.

Απενεργοποίηση υφιστάμενου εξωτερικού χρήστη στο σύστημα
Αν ένας χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει την εγγραφή / προφίλ του στο σύστημα θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας ανάλογα την “Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων”.

Εάν κάποιος οργανισμός αποφασίσει να απενεργοποιήσει την εγγραφή / προφίλ του στο σύστημα θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας ανάλογα την "Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων”.

Εάν κάποιος οργανισμός αποφασίσει ότι ένας δικός του εξουσιοδοτημένος χρήστης, δεν θα τον εκπροσωπεί πλέον, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα) για να απενεργοποιηθεί το προφίλ του συγκεκριμένου χρήστη στο σύστημα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταχωρήσει, αφού θα συμπληρώσει ανάλογα και αφού υπογράψει ένας αξιωματούχος του οργανισμού, την "Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων”.

Επαναενεργοποίηση εξωτερικού χρήστη στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης
Εάν ένας χρήστης ο οποίος έχει ήδη απενεργοποιηθεί από το σύστημα μετά από δική του αίτηση, επιθυμεί να ενεργοποιήσει και πάλι το προφίλ του, θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας την Αίτηση για Επαναενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ένα οργανισμός επιθυμεί να επαναενεργοποιήσει το δικό του προφίλ ή το προφίλ δικού του εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα, που έχουν απενεργοποιηθεί μετά από δική του αίτηση. Απαραιτήτως πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα και να υπογραφεί από άτομο που δεσμεύει τον οργανισμό (σφραγίδα), η Αίτηση για Επαναενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων και να κατατεθεί στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα).

go to top