ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τύποι Εμπορικών Σημάτων icon

Τύποι Εμπορικών Σημάτων

Μπορούν να κατοχυρωθούν οι ακόλουθοι τύποι Εμπορικών Σημάτων:

Τα εμπορικά σήματα λεκτικού τύπου περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα ή/και αριθμούς σε τυποποιημένη γραμματοσειρά και διάταξη, χωρίς γραφικά στοιχεία ή χρώμα τα οποία μπορούν να δαχτυλογραφηθούν.                                                                                    Τα απεικονιστικά εμπορικά σήματα συνίστανται από μη τυποποιημένους χαρακτήρες, στιλιστική γραμματοσειρά ή διάταξη, γραφικά στοιχεία ή/και χρώμα. Τα εν λόγω σήματα δύναται να αποτελούνται αποκλειστικά από απεικονιστικά ή γραφικά στοιχεία ή από συνδυασμό λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων.

Τα εμπορικά σήματα τύπου «τρισδιάστατου» σχήματος συνίστανται από ή επεκτείνονται σε τρισδιάστατο σχήμα, περιλαμβανομένων των δοχείων και κιβωτίων, της συσκευασίας, του προϊόντος αυτού καθαυτού ή της εμφάνισης τους. Τα εμπορικά σήματα του εν λόγω τύπου συνίσταται είτε αποκλειστικά σε σήματα τρισδιάστατου σχήματος είτε σε σήματα τρισδιάστατου σχήματος τα οποία περιέχουν λεκτικά στοιχεία. 

 

Τα σήματα θέσης αφορούν στον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν.                                                                                                      

Τα σήματα μοτίβου αποτελούνται αποκλειστικά από σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο.                                                                                                                                                           Τα χρωματικά εμπορικά σήματα συνιστούνται από μία συγκεκριμένη απόχρωση ενός χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων, χωρίς περιγράμματα. Συνεπώς, με το χρωματικό εμπορικό σήμα, αιτείται προστασία για ένα ή περισσότερα χρώματα του εμπορικού σήματος.

 

 Τα ηχητικά εμπορικά σήματα συνίστανται αποκλειστικά από ήχο ή συνδυασμό ήχων.                                                                                           

Τα σήματα κίνησης συνίστανται από ή εκτείνονται σε κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος.                                                                                                                         Τα οπτικοακουστικά σήματα συνίστανται ή εκτείνονται σε συνδυασμό εικόνας και ήχου.                                                                                                                                                                                                                                          

 

         
Τα ολογραφικά σήματα αποτελούνται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Τα “σήματα πιστοποίησης” είναι τα σήματα που είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά τα υλικά, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά αυτών.                                                                                                                    Τα “συλλογικά σήματα” είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης, από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
go to top