ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Οδηγός

Μετατροπή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος σε εθνικό

Πριν τη μετατροπή

Ο καταθέτης ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος ή ο δικαιούχος εγγεγραμμένου ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή της αίτησης ή του εγγεγραμμένου ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος του αντίστοιχα, σε αίτηση εθνικού σήματος σε ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω μετατροπή επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αμετάκλητη απόρριψη αίτησης για εγγραφή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, από το Γραφείο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΙΕΕ) σχετικά με απόλυτους ή σχετικούς λόγους απαραδέκτου ∙
  • ανάκληση της αίτησης για εγγραφή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος από τον αιτητή ∙
  • απόσυρση της αίτησης ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος δηλαδή τα τέλη της κλάσης δεν έχουν καταβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η εγγραφή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος παύει να παράγει αποτελέσματα λόγω:
    • έγκυρης παραίτησης από εγγεγραμμένο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα, μη ανανέωσης της εγγραφής ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, κήρυξης της εγγραφής ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος άκυρης από το ΓΔΙΕΕ ή από δικαστήριο σημάτων της ΕΕ ∙ ή
    • ο δικαιούχος εγγραφής ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του από το ΓΔΙΕΕ ή από δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την περίπτωση έκπτωσης λόγω μη χρήσης.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top