ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Οδηγός

Κατοχύρωση Διεθνούς Εμπορικού Σήματος (Σύστημα Μαδρίτης)

Πριν την καταχώριση

Η κατοχύρωση του διεθνούς εμπορικού σήματος, παρέχει τη δυνατότητα προστασίας του σήματος σας σε πέραν των εκατό είκοσι (120) συμβαλλόμενων κρατών με μία ενιαία αίτηση βάσει του συστήματος της Μαδρίτης, σε μία γλώσσα και πληρώνοντας ένα ενιαίο σύνολο τελών.

Το Σύστημα της Μαδρίτης, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, (WIPO), προσφέρει μια απλούστερη, ευκολότερη και οικονομικότερη διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης έναντι της κατάθεσης ξεχωριστών εθνικών αιτήσεων σε πολλά κράτη.

Προτού προχωρήσετε στην καταχώριση αίτησης για εγγραφή διεθνούς εμπορικού σήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • το σήμα έχει εγγραφεί ή έχει καταχωρισθεί αίτηση για εγγραφή του ως εθνικό εμπορικό σήμα. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος ∙
  • ο αιτητής είναι:
    • φυσικό πρόσωπο υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
    • νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙ ή
    • πρόσωπο με πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς εμπορικού σήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WIPO.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top