ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Οδηγός

Κατοχύρωση Διεθνούς Εμπορικού Σήματος (Σύστημα Μαδρίτης)

Εξέταση αίτησης

Μετά την καταχώρηση μίας διεθνούς αίτησης στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο της αίτησης , διαφορετικά, ως ημερομηνία εγγραφής θα θεωρηθεί η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην χορήγηση αριθμού διεθνής αίτησης και αποστέλλει την αίτηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) αφού ελέγξει τη διεθνή αίτηση κατά πόσο συμμορφώνεται με τις οδηγίες εγγραφής, καταχωρίζει το σήμα στο διεθνές μητρώο, ενημερώνει το γραφείο προέλευσης, δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα των διεθνών εμπορικών σημάτων, στέλνει πιστοποιητικό εγγραφής στον κάτοχο του σήματος ή στον αντιπρόσωπό του, και ενημερώνει τα γραφεία των συμβαλλόμενων κρατών, τα οποία έχουν οριστεί στην αίτηση της διεθνούς εγγραφής.

Ακολούθως, τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας προβαίνουν στην εξέταση του εμπορικού σήματος σας, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του, εντός δώδεκα (12) με δεκαοκτώ (18) μηνών ή και περισσότερο στην περίπτωση που έχει καταχωρηθεί ένσταση στην εγγραφή του. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόφαση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WIPO.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top