ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Οδηγός

Κατοχύρωση Διεθνούς Εμπορικού Σήματος (Σύστημα Μαδρίτης)

Καταχώριση αίτησης για εγγραφή Διεθνούς Εμπορικού Σήματος

Αφότου έχετε ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για εγγραφή διεθνούς εμπορικού σήματος.

Υποβολή αίτησης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για εγγραφή διεθνούς εμπορικού σήματος (έντυπο ΜΜ2) στην αγγλική γλώσσα διά χειρός/ταχυδρομείου στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ως ενδεδειγμένο Γραφείο Προέλευσης, συνοδευόμενο από την αίτηση ΜΜ18 σε περίπτωση που αιτείται προστασίας στις Η.Π.Α.

Σημειώνεται ότι σχετικός οδηγός αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου ΜΜ2 υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του WIPO.

Περαιτέρω, το τέλος καταχώρισης της διεθνούς αίτησης εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγόμενων συμβαλλόμενων μερών, από τα συμβαλλόμενα μέρη (καθότι το τέλος διαφέρει ανάλογα), από τον αριθμό των κλάσεων και κατά πόσο το σήμα είναι σε μαύρο και άσπρο χρώμα ή έγχρωμο.

Μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος αίτησης (επίσημα τέλη, πληρωτέα σε Ελβετικά Φράγκα μόνο), χρησιμοποιώντας το σχετικό εργαλείο υπολογισμού επισήμων τελών του WIPO. Νοείται ότι τα δικηγορικά έξοδα σε σχέση με την υποβολή της αίτησης και τυχόν έξοδα σε σχέση με υποβολή απαντήσεων σε αρνητικές αποφάσεις εθνικών γραφείων στην εγγραφή του σήματος στις εν λόγω χώρες, είναι επιπρόσθετα.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top