ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επιθυμείτε να εγγράψετε και προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε διεθνές επίπεδο; Εδώ θα βρείτε, βήμα προς βήμα, οδηγό αναφορικά με τη διαδικασία κατοχύρωσης εθνικού εμπορικού σήματος και διεθνούς εμπορικού σήματος καθώς και τη μετατροπή ευρωπαϊκού σήματος σε εθνικό. 

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να προβείτε στην εγγραφή του εμπορικού σας σήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να καταχωρίσετε το εμπορικό σας σήμα ως διεθνές εμπορικό σήμα σύμφωνα με το Σύστημα της Μαδρίτης:

Παρατίθεται καθοδήγηση αναφορικά με τη μετατροπή εγγεγραμμένου ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, ή της αίτησης του, σε αίτηση εθνικού σήματος σε ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

go to top