ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Παραίτηση του δικαιώματος

Ο δικαιούχος εθνικού εμπορικού σήματος δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, υποβάλλοντας την αίτηση παραίτησης (έντυπο Ε.Σ 22) στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα εννέα ευρώ (€49) ∙
  • δήλωση συναίνεσης του αδειούχου του σήματος ή τρίτου έχοντος δικαίωμα στο σήμα σε περίπτωση που έχει παραχωρηθεί άδειας χρήσης ή έχουν μεταβιβαστεί δικαιώματα του εν λόγω σήματος σε τρίτο πρόσωπο.

Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Η παραίτηση δικαιώματος επί εθνικού εμπορικού σήματος δύναται να αφορά στο σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία είναι εγγεγραμμένο το εμπορικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε.Σ 22.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της παραίτησης δικαιώματος ο Κλάδος σας ενημερώνει και σας καλεί όπως προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης, η αίτηση για παραίτηση απορρίπτεται.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι, όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώρισή της στο μητρώο εμπορικών σημάτων. Η παραίτηση του δικαιώματος επί του εθνικού εμπορικού σήματος ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισης της στο μητρώο.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική καταχώριση του εντύπου, διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική καταχώριση εμπορικών σημάτων.

η-καταχώριση 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top