ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Παραίτηση του δικαιώματος

Ο δικαιούχος εθνικού εμπορικού σήματος δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, υποβάλλοντας την αίτηση παραίτησης (έντυπο Ε.Σ 22) στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα εννέα ευρώ (€49) ∙
  • δήλωση συναίνεσης του αδειούχου του σήματος ή τρίτου έχοντος δικαίωμα στο σήμα σε περίπτωση που έχει παραχωρηθεί άδειας χρήσης ή έχουν μεταβιβαστεί δικαιώματα του εν λόγω σήματος σε τρίτο πρόσωπο.

Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Η παραίτηση δικαιώματος επί εθνικού εμπορικού σήματος δύναται να αφορά στο σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία είναι εγγεγραμμένο το εμπορικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε.Σ 22.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της παραίτησης δικαιώματος ο Κλάδος σας ενημερώνει και σας καλεί όπως προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης, η αίτηση για παραίτηση απορρίπτεται.

Εφόσον ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι, όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώρισή της στο μητρώο εμπορικών σημάτων. Η παραίτηση του δικαιώματος επί του εθνικού εμπορικού σήματος ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισης της στο μητρώο.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top