ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Κήρυξη Ακυρότητας Εμπορικού Σήματος

Καταχώριση αίτησης κήρυξης ακυρότητας

Εμπορικό σήμα το οποίο εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορούν σε απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης της εγγραφής εμπορικών σημάτων, δύναται να υπόκειται σε διαδικασία κήρυξης ακυρότητας και να ακυρωθεί, είτε σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί.

Η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας εμπορικού σήματος υποβάλλεται στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, με το έντυπο αίτησης για κήρυξη ακυρότητας (έντυπο Ε.Σ 27), συνοδευόμενο από το τέλος των τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€348).

Το εν λόγω τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της αίτησης, ο Κλάδος ενημερώνει σχετικά τον αιτητή για τις ελλείψεις ή παρατυπίες και τον καλεί όπως προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός δύο (2) μηνών Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης, η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας απορρίπτεται.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική καταχώριση του εντύπου, διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική καταχώριση εμπορικών σημάτων.

η-καταχώριση

 

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top