ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Κήρυξη Ακυρότητας Εμπορικού Σήματος

Έκδοση απόφασης

Ακολούθως ο Κλάδος προχωρεί στην έκδοση απόφασης, είτε για απόρριψη της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας, είτε για αποδοχή της, στο σύνολό της ή εν μέρει για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση αποδοχής της, το εμπορικό σήμα κηρύσσεται άκυρο για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών. Το εμπορικό σήμα που κηρύχθηκε άκυρο διαγράφεται και θεωρείται ότι ουδέποτε παρήγε τα έννομα αποτελέσματα του.

Η απόφαση του Εφόρου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι η προσφυγή κοινοποιείται στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top