ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εγγραφή Εμπορικού Σήματος

Ακολουθείστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να προβείτε στην εγγραφή του εμπορικού σας σήματος, προκειμένου να αποκτήσετε τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, εκχώρησης ή παραχώρησης υπό μορφή άδειας χρήσης και να το προστατεύσετε καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διαχείριση Εμπορικού Σήματος

Δείτε εδώ αναλυτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις προκειμένου να διατηρείτε επικαιροποιημένο το μητρώο του εμπορικού σήματος στον Έφορο Εταιρειών και να διατηρείτε το δικαίωμα προστασίας του.

Τερματισμός & Επαναφορά Εμπορικού Σήματος

Η προστασία ενός εμπορικού σήματος, μπορεί να τερματιστεί είτε λόγω μη έγκαιρης ανανέωσής του, είτε λόγω ακύρωσης της εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών ή το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση τερματισμού της προστασίας λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης του, το εμπορικό σήμα δύναται να επαναφερθεί.

go to top