ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Προστασία Εμπορικού Σήματος στο εξωτερικό icon

Προστασία Εμπορικού Σήματος στο εξωτερικό

Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα και σε άλλες επικράτειες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε μπορείτε υποβάλετε αίτηση και στην επικράτεια που σας ενδιαφέρει, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο.

Εθνικό εμπορικό σήμα σε άλλες χώρες
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή του σήματος σας ως εθνικό εμπορικό σήμα στα αρμόδια γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας κάθε μίας από τις χώρες που επιθυμείτε προστασία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ενδείκνυται όπως ενημερωθείτε πρώτα για το εθνικό δίκαιο και τις προϋποθέσεις εγγραφής και προστασίας που ισχύουν στις εν λόγω χώρες.

Ευρωπαϊκό Εμπορικό σήμα
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, με ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EUIPO). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του EUIPO.

Διεθνές Eμπορικό Σήμα
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το σύστημα της Μαδρίτης για την εγγραφή διεθνούς εμπορικού Σήματος, μέσω του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα κατοχύρωση διεθνούς εμπορικού σήματος.

Αντίστοιχα, ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν την προστασία του σήματος τους σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνές εμπορικό σήμα στο αρμόδιο γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της χώρας τους και να ορίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως μια από τις χώρες στις οποίες αιτείται προστασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα της Μαδρίτης και τη διαδικασία εγγραφής διεθνούς εμπορικού σήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WIPO.

go to top