ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα

Τι είναι το Εμπορικό Σήμα

Το εμπορικό σήμα είναι ένα διακριτικό σημείο ή συνδυασμός σημείων το οποίο χρησιμοποιείται για να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα:

  • λέξεις ∙
  • ονόματα προσώπων ∙
  • σχέδια ∙
  • γράμματα ∙
  • αριθμοί ∙
  • απεικονίσεις ∙
  • χρώματα ∙
  • το σχήμα προϊόντος ∙
  • το σχήμα της συσκευασίας του ∙ ή
  • ήχοι.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος συνιστά μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός εμπορικού σήματος;

Ποια είναι τα οφέλη από την προστασία ενός εμπορικού σήματος;

Σημειώνεται ότι ένα εμπορικό σήμα δεν προστατεύει την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος, ούτε και μία εφεύρεση. Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε την εμφάνιση του προϊόντος σας, ή την εφεύρεσή σας, ενδέχεται να μπορείτε να το πράξετε μέσω άλλων μορφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κλπ). Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα επιλέγοντας τον τύπο του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top