ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα

Ταξινόμηση Νίκαιας

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία κατατίθεται αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες (κλάσεις).

Η ταξινόμηση Νίκαιας είναι το σύστημα ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της συμφωνίας της Νίκαιας (Nice Classification), ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Νίκαιας υπάρχουν 45 κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Στις κλάσεις 1 μέχρι και 34, εντάσσονται προϊόντα ενώ στις κλάσεις 35 μέχρι και 45 εντάσσονται υπηρεσίες.

Για κάθε κλάση παρέχεται ένας τίτλος, ο οποίος περιγράφει ενδεικτικά τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει, και επεξηγηματικές σημειώσεις αναφορικά με τους όρους προϊόντων ή υπηρεσιών που εμπίπτουν στην κλάση. Ο τίτλος της κάθε κλάσης πιθανόν να μην καλύπτει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες της κλάσης αυτής.

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας εφαρμόζει την ταξινόμηση της Νίκαιας και συμβουλεύει τους καταθέτες όπως, κατά την ετοιμασία των αιτήσεων τους, οι αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες να γίνονται με βάση τους όρους είναι διαθέσιμοι στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων του εργαλείου TMclass. Μπορείτε να διεξάγετε αναζήτηση στους όρους των κλάσεων βάσει την ταξινόμηση της Νίκαιας σε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

η-αναζήτηση στην ταξινόμηση Νίκαιας

go to top