ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα

Ταξινόμηση Βιέννης

Η ταξινόμηση της Βιέννης (Vienna classification) είναι ένα διεθνές σύστημα ταξινόμησης των απεικονιστικών στοιχείων των εμπορικών σημάτων. Το εν λόγω σύστημα θεσπίστηκε το 1973 με τη συμφωνία της Βιέννης και τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Η ταξινόμηση της Βιέννης αποτελεί ένα ιεραρχικό σύστημα , το οποίο ταξινομεί εικονιστικά στοιχεία των εμπορικών σημάτων, σε κατηγορίες, υποδιαιρέσεις και τμήματα. Έχουν εισαχθεί σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις αναφορικά με κατηγορίες στην ολότητα τους υποδιαιρέσεις, ή τμήματα.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) χρησιμοποιεί μια την ταξινόμηση της Βιέννης, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του EUIPO. Η εν λόγω ταξινόμηση είναι διαθέσιμη μέσω του εργαλείου αναζήτησης eSearch plus.

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας εφαρμόζει την ταξινόμηση της Βιέννης και συμβουλεύει τους καταθέτες όπως, κατά την ετοιμασία των αιτήσεων τους, οι αναφορές σε απεικονιστικά στοιχεία να γίνονται με βάση την ταξινόμηση Βιέννης.

go to top