ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα

Οφέλη από την προστασία του εμπορικού σας σήματος

Με την εγγραφή του εμπορικού σας σήματος, αποκτάτε αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης του σήματος επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους, την προσφορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας υπό το εμπορικό σήμα, την χρησιμοποίηση του εμπορικού σας σήματος ως μέρος της εμπορικής ή εταιρικής σας επωνυμίας, της χρησιμοποίησης του στα επαγγελματικά σας έντυπα και υλικά διαφήμισης.

Επιπρόσθετα, η εγγραφή του εμπορικού σας σήματος σας παρέχει αυξημένη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από τρίτους, και να λάβετε μέτρα περιλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης ταυτόσημου ή παρόμοιου σήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • συναλλαγές ∙
 • τοποθέτηση επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους ∙
 • προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ∙
 • εμπορία των προϊόντων ή κατοχή προς εμπορίας ∙
 • παροχή υπηρεσιών ∙
 • εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων ∙
 • ως εμπορική ή εταιρική επωνυμία στην ολότητα της ή μέρους αυτής ∙
 • σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και διαφήμιση ∙
 • σε συγκριτική διαφήμιση κατά τρόπου που αντιβαίνει στην Οδηγία 2006/114ΕΚ ∙
 • τοποθέτηση στη συσκευασία, στις ετικέτες, στις πινακίδες, στα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ή στις διατάξεις γνησιότητας ∙
 • προσφορά, εμπορία, κατοχή προς εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή συσκευασίας, ετικέτας, πινακίδας, χαρακτηριστικά ασφαλείας ή διατάξεις γνησιότητας.

Περαιτέρω, τα δικαιώματα επί ενός εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ενδέχεται να πωληθούν, εκμισθωθούν, να παραχωρηθούν με άδεια χρήσης, ή να τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής. Ένα εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα ή αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος δύναται να δοθεί ως ασφάλεια ή να αποτελέσει αντικείμενο εμπράγματου δικαιώματος.

Τα οφέλη που παρέχει ένα εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα περιορίζονται γεωγραφικά στην επικράτεια όπου είναι εγγεγραμμένο. Για παράδειγμα, ένα εθνικό εμπορικό σήμα παρέχει τα πιο πάνω οφέλη προστασίας στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του, μόνο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

go to top