ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Το εμπορικό σήμα συνιστά μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας. Μάθετε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο εμπορικό σήμα, τους τύπους εμπορικών σημάτων, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα σημεία από τα οποία αποτελείται ένα σήμα, για να εγγραφεί ως εμπορικό σήμα και να τύχει προστασίας, τα οφέλη από την προστασία, και πως μπορείτε να προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα στο εξωτερικό.

Ο κύκλος ζωής ενός εμπορικού σήματος ξεκινά από τη δημιουργία των σημείων που θα αποτελούν το εμπορικό σήμα, την καταχώριση στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων, τη διατήρησή του στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια προστασίας του, και λήγει είτε με την εκπνοή της διάρκειας προστασίας είτε με τον τερματισμό της καταχώρισης πριν την εκπνοή του.

Παρατίθεται βήμα προς βήμα οδηγός αναφορικά με τις διαδικασίες καταχώρισης, διαχείρισης και τερματισμού ενός εμπορικού σήματος.

Αξιοποιήστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής καταχώρησης αίτησης για εγγραφή εμπορικού σήματος, αίτησης για ανανέωση εμπορικού σήματος, έρευνας προγενέστερων εμπορικών σημάτων και αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού εμπορικού σήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εδώ μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς εργασίες όπως είναι η έρευνα, η αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος και η ανανέωση εμπορικού σήματος.

Εδώ θα βρείτε διάφορες πηγές πληροφοριών όπως έντυπα και τέλη, σχετική νομοθεσία, επίσημη εφημερίδα, στατιστικές, χρήσιμες συμβουλές και σημειώσεις, καθώς και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που θα σας διευκολύνουν στη διαχείριση του εμπορικού σας σήματος.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top