ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Προστασία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό icon

Προστασία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό

Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε την εφεύρεση σας και σε άλλες επικράτειες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε μπορείτε υποβάλετε αίτηση και στην επικράτεια που σας ενδιαφέρει, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο.

Εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες

Μπορείτε να υποβάλετε εθνικές αιτήσεις στα αρμόδια γραφεία διανοητικής περιουσίας κάθε μίας από τις χώρες που ζητείτε προστασία.

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC), ορίζοντας στην αίτησή σας εκείνες τις χώρες μέλη της Σύμβασης στις οποίες επιθυμείτε να προστατεύσετε το δίπλωμά σας (περιλαμβανομένης και της Κύπρου). Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σύμφωνα με την Συνθήκη Συνεργασίας για τα ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (PCT) μέσω του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

go to top