ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας icon

Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Τι είναι το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας επί μίας εφεύρεσης, η οποία μπορεί να αφορά σε ένα προϊόν, μία μέθοδο, μία διαδικασία, ένα υλικό κλπ.

Με την χορήγηση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποκτάτε αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης επί της σχετικής σας εφεύρεσης, υπό προϋποθέσεις, για μία περίοδο 20 ετών (η οποία σε περίπτωση φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 25 έτη και στην περίπτωση των παιδιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι 25 έτη και 6 μήνες), όπως για παράδειγμα κατασκευή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή κ.α.

Κατά την περίοδο ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορείτε, ως κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να χρησιμοποιήσετε την εφεύρεσή σας, να την εκχωρήσετε, να την παραχωρήσετε υπό μορφή άδειας χρήσης, και να λάβετε μέτρα εναντίον τρίτων σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτής.

Η ισχύς ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας περιορίζεται γεωγραφικά στην επικράτεια όπου είναι εγγεγραμμένο. Για παράδειγμα, ένα Κυπριακό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας παρέχει προστασία στον κάτοχό του μόνο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν προστατεύει την εμφάνιση ενός προϊόντος ούτε και μπορεί να γίνει επίκλησή του για σκοπούς διαφοροποίησης της επιχείρησης από άλλες επιχειρήσεις. Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε την εμφάνιση του ή να προστατεύσετε το εμπορικό σήμα σας ως ένα διακριτικό σημείο της επιχείρησής σας ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας, ενδέχεται να μπορείτε να το πράξετε μέσω άλλων μορφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, εμπορικά σήματα κλπ).

Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top